Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών: Σύντομη επισκόπηση

D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, N. Mamassis, A. N. Angelakis, and L.W. Mays, The evolution of water supply throughout the millennia: A short overview, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 21, 553–560, doi:10.13140/RG.2.1.2541.8485, IWA Publishing, London, 2012.

[Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών: Σύντομη επισκόπηση]

[doc_id=1223]

[Αγγλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://books.google.gr/books?id=WxXu83RxSNwC&pg=PA553&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία