Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συμποσίου της IWA για τις Τεχνολογίες Νερού και Υγρών Αποβλήτων στους Αρχαίους Πολιτισμούς

A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, 792 pages, doi:10.13140/RG.2.1.2511.1287, Heracleion, Crete, Greece, 2006.

[Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συμποσίου της IWA για τις Τεχνολογίες Νερού και Υγρών Αποβλήτων στους Αρχαίους Πολιτισμούς]

[doc_id=1224]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (91939 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2511.1287

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Laureano, P., Ancient water management techniques to counteract drought and desertification in the Mediterranean, Water Science and Technology: Water Supply, 10 (4), 495-503, 2010.