Επίδραση της Μεσαιωνικής Θερμής Περιόδου και της Μικρής Εποχής Παγετώνων στην υδρολογία της περιοχής της Μεσογείου

Y. Markonis, P. Kossieris, A. Lykou, and D. Koutsoyiannis, Effects of Medieval Warm Period and Little Ice Age on the hydrology of Mediterranean region, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 12181, doi:10.13140/RG.2.2.30565.19683, European Geosciences Union, 2012.

[Επίδραση της Μεσαιωνικής Θερμής Περιόδου και της Μικρής Εποχής Παγετώνων στην υδρολογία της περιοχής της Μεσογείου]

[doc_id=1226]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30565.19683

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών