Συμφιλιώνοντας την υδρολογία με την τεχνολογία (Εναρκτήρια ομιλία)

D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering (Openning lecture), IDRA 2012 – XXXIII Conference of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Brescia, Italy, doi:10.13140/RG.2.1.2279.7046, 2012.

[Συμφιλιώνοντας την υδρολογία με την τεχνολογία (Εναρκτήρια ομιλία)]

[doc_id=1235]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2279.7046

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Δείτε την νεότερη έκδοση αυτού του άρθρου (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό).

Koutsoyiannis, D., Reconciling hydrology with engineering, Hydrology Research, 45 (1), 2–22, 2014.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1177–1197, doi:10.1080/02626667.2013.804626, 2013.