Σύγκριση των εναλλακτικών πηγών για την παραγωγή ενέργειας

Ε. Μόσχου, Σύγκριση των εναλλακτικών πηγών για την παραγωγή ενέργειας, Διπλωματική εργασία, 160 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2012.

[doc_id=1302]

[Ελληνικά]

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται όλες οι εναλλακτικές πηγές για την παραγωγή ενέργειας καθώς επίσης και οι διάφορες αντίστοιχες τεχνολογίες και μέθοδοι παραγωγής που εφαρμόζονται συνηθέστερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, γίνεται μια σύγκριση των διαφόρων πηγών ως προς την απόδοση καθώς επίσης και ως προς τον οικονομικό και τον περιβαλλοντικό άξονα. Συγκεκριμένα, συγκρίνονται οι διάφορες πηγές και οι αντίστοιχες τεχνολογίες ως προς το κόστος επένδυσης και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Σε ότι αφορά το περιβάλλον, η σύγκριση γίνεται ως προς την επίδραση στην ατμόσφαιρα, στους υδάτινους αποδέκτες, στο έδαφος και στο τοπίο. Τέλος, γίνεται μια εφαρμογή στον ελλαδικό χώρο, όπου εξετάζεται η ενεργειακή κάλυψη της Αστυπάλαιας από τις διάφορες πηγές και εκτιμάται το κόστος της παραγόμενης ενέργειας από κάθε πηγή. Επιπλέον, προτείνεται συγκεκριμένο ενεργειακό μίγμα για το οποίο υπολογίζεται το κόστος της παραγόμενης ενέργειας.

PDF Πλήρες κείμενο (1899 KB)