Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση

Κ. Γαλανού, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση, Μεταπτυχιακή εργασία, 225 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2012.

[doc_id=1303]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η χρονική εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και η σύγκρισή τους με τις συμβατικές πηγές ενέργειας αλλά και μεταξύ τους. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των χρήσεων των διαφόρων ήπιων μορφών ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, το πώς αυτές εξελίχθηκαν ακολουθώντας τις ανάγκες της κοινωνίας, η συνακόλουθη τεχνολογική ανάπτυξη που υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες αυτές, η διερεύνηση της συγκριτικής υπεροχής τους ή όχι σε σχέση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας αλλά και μεταξύ τους, καθώς και η ψηλάφηση του μέλλοντος των Α.Π.Ε.

PDF Πλήρες κείμενο (12687 KB)