Αναπαράσταση λειτουργίας αρχαίων υδραυλικών έργων στην περιοχή της Κωπαϊδας

Σ. Μουστάκας, Αναπαράσταση λειτουργίας αρχαίων υδραυλικών έργων στην περιοχή της Κωπαϊδας, Διπλωματική εργασία, 151 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

[doc_id=1310]

[Ελληνικά]

Η αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας (Νομός Βοιωτίας) αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αφού με τον τρόπο αυτό θα «απελευθερώνονταν» περί τα 250.000 στρέμματα εύφορης γης για καλλιέργεια. Το νέο ελληνικό κράτος μόλις το 1931 (και μετά από περισσότερα από 100 χρόνια προσπάθειας) κατάφερε, με τη συνδρομή ξένων εταιρειών, να ολοκληρώσει το εγχείρημα. Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη επιτυχής προσπάθεια αποξήρανσης της Κωπαΐδας αποδίδεται στο μυκηναϊκό φύλλο Μινύες την 2η π.Χ. χιλιετία. Οι Μινύες, με τη βοήθεια αναχωμάτων συνολικού μήκους περί τα 20 km, οδήγησαν τα νερά του κυριότερων ποταμών της περιοχής (Βοιωτικός Κηφισός και Μέλανας) στις φυσικές καταβόθρες του βορειοανατολικού άκρου της λεκάνης, από όπου παροχετεύονταν στον Ευβοϊκό Κόλπο (κατά κύριο λόγο). Το εντυπωσιακό αποστραγγιστικό σύστημα των Μινύων έχει κατά καιρούς τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών (αρχαιολόγων και μη), όπως ο Knauss, ο Καμπάνης, o Kenney κ.α. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, προτείνονται απαντήσεις σε κάποια από αυτά διερευνώντας τις διάφορες πτυχές των έργων υπό το πρίσμα του υδραυλικού μηχανικού. Γίνεται μια προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα οι σημαντικότερες υδραυλικές συνιστώσες της Κωπαΐδας (παροχές ποταμών και χειμάρρων, βροχόπτωση, εξάτμιση) και τα υδρογεωλογικά της χαρακτηριστικά (παροχετευτικότητα καταβοθρών), ενώ γίνεται και μία εκτίμηση για τις υδατικές ανάγκες των Μινύων (ύδρευση, άρδευση). Τα αποτελέσματα της υδρολογικής ανάλυσης σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα αρχαιολογικά ευρήματα (θέσεις και διαστάσεις αντιπλημμυρικών έργων, υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, κατασκευαστικές τεχνικές) αλλά και την αξιοποίηση υφιστάμενων σχετικών μελετών επιτρέπουν την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για τα αποξηραντικά έργα των Μινυών και την ανάπτυξη ενός αρκετά ολοκληρωμένου σεναρίου σχετικά με τη φύση, τη σκοπιμότητα, και τον τρόπο λειτουργίας τους.

PDF Πλήρες κείμενο (17835 KB)