Συστοίχιση ακραίων γεγονότων σε τυπικά στοχαστικά μοντέλα

A. Mystegniotis, V. Vasilaki, I. Pappa, S. Curceac, D. Saltouridou, N. Efthimiou, I. Papatsoutsos, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Clustering of extreme events in typical stochastic models, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4599, doi:10.13140/RG.2.2.10353.89449, European Geosciences Union, 2013.

[Συστοίχιση ακραίων γεγονότων σε τυπικά στοχαστικά μοντέλα]

[doc_id=1332]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10353.89449

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών