Ζώνη εγκατάστασης ροής σε τυρβώδεις φλέβες

P. Dimitriadis, M. Liveri-Dalaveri, A. Kaldis, C. Kotsalos, G. Papacharalampous, and P. Papanicolaou, Zone of flow establishment in turbulent jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12716, European Geosciences Union, 2012.

[Ζώνη εγκατάστασης ροής σε τυρβώδεις φλέβες]

[doc_id=1345]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Υδραυλικά μοντέλα, Εργασίες φοιτητών