Αναγνώριση ακραίων καιρικών φαινομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο

G. Karavokiros, E. Baltas, and M. Mimikou, Identification of extreme weather phenomena in near real-time, 1st EWaS-MED International Conference, “Improving Efficiency of Water Systems in a Changing natural and financial Environment”, Thessaloniki, 2013.

[Αναγνώριση ακραίων καιρικών φαινομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο]

[doc_id=1350]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (646 KB)