"Πάντα ρει", Αλλαγή στην Υδρολογία και την Κοινωνία – Η επιστημονική δεκαετία 2013-2022 της IAHS

A. Montanari, G. Young, H. H. G. Savenije, D. Hughes, T. Wagener, L. L. Ren, D. Koutsoyiannis, C. Cudennec, E. Toth, S. Grimaldi, G. Blöschl, M. Sivapalan, K. Beven, H. Gupta, M. Hipsey, B. Schaefli, B. Arheimer, E. Boegh, S. J. Schymanski, G. Di Baldassarre, B. Yu, P. Hubert, Y. Huang, A. Schumann, D. Post, V. Srinivasan, C. Harman, S. Thompson, M. Rogger, A. Viglione, H. McMillan, G. Characklis, Z. Pang, and V. Belyaev, “Panta Rhei – Everything Flows”, Change in Hydrology and Society – The IAHS Scientific Decade 2013-2022, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1256–1275, doi:10.1080/02626667.2013.809088, 2013.

["Πάντα ρει", Αλλαγή στην Υδρολογία και την Κοινωνία – Η επιστημονική δεκαετία 2013-2022 της IAHS ]

[doc_id=1352]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (803 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2013.809088

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Editorial - Quantifying the impact of hydrological studies, Hydrological Sciences Journal, 52 (1), 3–17, 2007.
2. C. Cudennec, C. Leduc, and D. Koutsoyiannis, Dryland hydrology in Mediterranean regions -- a review, Hydrological Sciences Journal, 52 (6), 1077–1087, doi:10.1623/hysj.52.6.1077, 2007.
3. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.
4. D. Koutsoyiannis, A. Montanari, H. F. Lins, and T.A. Cohn, Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research—DISCUSSION of “The implications of projected climate change for freshwater resources and their management”, Hydrological Sciences Journal, 54 (2), 394–405, doi:10.1623/hysj.54.2.394, 2009.
5. G. Di Baldassarre, A. Montanari, H. F. Lins, D. Koutsoyiannis, L. Brandimarte, and G. Blöschl, Flood fatalities in Africa: from diagnosis to mitigation, Geophysical Research Letters, 37, L22402, doi:10.1029/2010GL045467, 2010.
6. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
7. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56 (4), 553–575, doi:10.1080/02626667.2011.579076, 2011.
8. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, A blueprint for process-based modeling of uncertain hydrological systems, Water Resources Research, 48, W09555, doi:10.1029/2011WR011412, 2012.
9. D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1177–1197, doi:10.1080/02626667.2013.804626, 2013.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1177–1197, doi:10.1080/02626667.2013.804626, 2013.
2. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering, Hydrology Research, 45 (1), 2–22, doi:10.2166/nh.2013.092, 2014.
3. D. Koutsoyiannis, Social vs. scientific perception of change in hydrology and climate — Reply to the Discussion by Arie Ben-Zvi on the Opinion Paper “Hydrology and Change”, Hydrological Sciences Journal, 59 (8), 1625–1626, doi:10.1080/02626667.2014.935382, 2014.
4. S. Ceola, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Toward a theoretical framework for integrated modeling of hydrological change, WIREs Water, 1 (5), 427–438, doi:10.1002/wat2.1038, 2014.
5. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Modeling and mitigating natural hazards: Stationarity is immortal!, Water Resources Research, 50 (12), 9748–9756, doi:10.1002/2014WR016092, 2014.
6. A. Sikorska, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Estimating the uncertainty of hydrological predictions through data-driven resampling techniques, Journal of Hydrologic Engineering (ASCE), 20 (1), doi:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000926, 2015.
7. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Negligent killing of scientific concepts: the stationarity case, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1174–1183, doi:10.1080/02626667.2014.959959, 2015.
8. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling of temporally-varying catchments: Facets of change and the value of information, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1438–1461, doi:10.1080/02626667.2014.982123, 2015.
9. D. Koutsoyiannis, Generic and parsimonious stochastic modelling for hydrology and beyond, Hydrological Sciences Journal, 61 (2), 225–244, doi:10.1080/02626667.2015.1016950, 2016.
10. D. Koutsoyiannis, Knowable moments for high-order stochastic characterization and modelling of hydrological processes, Hydrological Sciences Journal, 64 (1), 19–33, doi:10.1080/02626667.2018.1556794, 2019.
11. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 2013.
2. Thompson, S. E., M. Sivapalan, C. J. Harman, V. Srinivasan, M. R. Hipsey, P. Reed, A. Montanari and G. and Blöschl, Developing predictive insight into changing water systems: use-inspired hydrologic science for the Anthropocene, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 5013-5039, 2013.
3. Di Baldassarre, G., M. Kooy, J. S. Kemerink and L. Brandimarte, Towards understanding the dynamic behaviour of floodplains as human-water systems, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 3235-3244, 10.5194/hess-17-3235-2013, 2013.
4. Di Baldassarre, G., A. Viglione, G. Carr, L. Kuil, J. L. Salinas and G. Blöschl, Socio-hydrology: conceptualising human-flood interactions, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 3295-3303, 10.5194/hess-17-3295-2013, 2013.
5. Hughes, D. A., A review of 40 years of hydrological science and practice in Southern Africa using the Pitman rainfall-runoff model, Journal of Hydrology, 501, 111-124, 2013.
6. #Arheimer, B., A. Collins, V. Krysanova, E. Lakshmanan, M. Meybeck and M. Stone, Preface, IAHS-AISH Proceedings and Reports, 361, v-vii, 2013.
7. #Strasser, U., and H. Kunstmann, Tackling complexity in modelling mountain hydrology: Where do we stand, where do we go?, IAHS-AISH Proceedings and Reports, 360, 3-12, 2013.
8. #Viglione, A., A. Montanari and G. Blöschl, Challenges of reservoir planning and management in a changing world, Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management, Proceedings of H09, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly (IAHS Publ. 362), Gothenburg, Sweden, 2013.
9. Spence, C., P. H. Whitfield, J. W. Pomeroy, A. Pietroniro, D. H. Burn, D. L. Peters and A. St-Hilaire, A review of the Prediction in Ungauged Basins (PUB) decade in Canada, Canadian Water Resources Journal, 38 (4), 253-262, 2013.
10. Ehret, U., H. V. Gupta, M. Sivapalan, S. V. Weijs, S. J. Schymanski, G. Blöschl, A. N. Gelfan, C. Harman, A. Kleidon, T. A. Bogaard, D. Wang, T. Wagener, U. Scherer, E. Zehe, M. F. P. Bierkens, G. Di Baldassarre, J. Parajka, L. P. H. van Beek, A. van Griensven, M. C. Westhoff and H. C. Winsemius, Advancing catchment hydrology to deal with predictions under change, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 649-671, 2014.
11. Coron, L., V. Andréassian, C. Perrin, M. Bourqui, and F. Hendrickx, On the lack of robustness of hydrologic models regarding water balance simulation – a diagnostic approach on 20 mountainous catchments using three models of increasing complexity, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 727-746, 2014.
12. Kundzewicz, Z.W., S. Kanae, S. I. Seneviratne, J. Handmer, N. Nicholls, P. Peduzzi, R. Mechler, L. M. Bouweri, N. Arnell, K. Mach, R. Muir-Wood, G. R. Brakenridge, W. Kron, G. Benito, Y. Honda, K. Takahashi, and B. Sherstyukov, Flood risk and climate change: global and regional perspectives, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2013.857411, 2014.
13. Tshimanga, R. M., and D. A. Hughes, Basin-scale performance of a semidistributed rainfall-runoff model for hydrological predictions and water resources assessment of large rivers: The Congo River, Water Resources Research,10.1002/2013WR014310, 2014.
14. Elshafei, Y., M. Sivapalan, M. Tonts and M. R. Hipsey, A prototype framework for models of socio-hydrology: identification of key feedback loops with application to two Australian case-studies, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 2141-2166, 2014.
15. Di Baldassarre, G., J. S. Kemerink, M. Kooy and L. Brandimarte, Floods and societies: the spatial distribution of water-related disaster risk and its dynamics, WIREs Water, 10.1002/wat2.1015, 2014.
16. Savenije, H. H. G., A. Y. Hoekstra and P. van der Zaag, Evolving water science in the Anthropocene, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 319-332, 2014.
17. Hall, J., B. Arheimer, M. Borga, R. Brázdil, P. Claps, A. Kiss, T. R. Kjeldsen, J. Kriaučiūnienė, Z.W. Kundzewicz, M. Lang, M. C. Llasat, N. Macdonald, N. McIntyre, L. Mediero, B. Merz, R. Merz, P. Molnar, A. Montanari, C. Neuhold, J. Parajka, R. A. P. Perdigão, L. Plavcová, M. Rogger, J. L. Salinas, E. Sauquet, C. Schär, J. Szolgay, A. Viglione and G. Blöschl, Understanding flood regime changes in Europe: a state-of-the-art assessment, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 2735-2772, 10.5194/hess-18-2735-2014, 2014.
18. Di Baldassarre, G., L. Brandimarte, L. Kuil, G. Carr, J. L. Salinas, A. Scolobig and G. Blöschl, Insights from socio-hydrology modelling on dealing with flood risk – roles of collective memory, risk-taking attitude and trust, Journal of Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2014.01.018, 2014.
19. Gupta, H. V., C. Perrin, G. Blöschl, A. Montanari, R. Kumar, M. Clark and V. Andréassian, Large-sample hydrology: a need to balance depth with breadth, Hydrol. Earth Syst. Sci. , 18, 463-477, 2014.
20. Liu, S., X. Mo, C. Liu, J. Xia and W. Zhao, On a PUB methodology from Chinese lessons, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.899702, 2014.
21. Kandasamy, J., D. Sounthararajah, P. Sivabalan, A. Chanan, S. Vigneswaran and M. Sivapalan, Socio-hydrologic drivers of the pendulum swing between agricultural development and environmental health: A case study from Murrumbidgee River basin, Australia, Hydrology and Earth System Sciences, 18 (3), 1027-1041, 2014.
22. Chifflard, P., and D. Karthe, Water in research and practice, Erdkunde, 68 (1), 1-2, 2014.
23. Pagano, T., A. Wood, M. Ramos, H. Cloke, F. Pappenberger, M. Clark, M. Cranston, D. Kavetski, T. Mathevet, S. Sorooshian, and J. Verkade, Challenges of operational river forecasting, J. Hydrometeor., 10.1175/JHMD-13-0188.1, 2014.
24. Harrigan, S., C. Murphy, J. Hall, R. L. Wilby and J. Sweeney, Attribution of detected changes in streamflow using multiple working hypotheses, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 1935-1952, 2014.
25. Sivakumar, B., Networks: a generic theory for hydrology?, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 10.1007/s00477-014-0902-7, 2014.
26. Kornelsen, K.C., and P. Coulibaly, Synthesis review on groundwater discharge to surface water in the Great Lakes Basin, Journal of Great Lakes Research, 40 (2), 247-256, 2014.
27. Makurira, H., B. Mapani, D. Mazvimavi, M. Mul, B. Tapela and V. Wepener, Implementing water science research to benefit all, Physics and Chemistry of the Earth, 67-69, 1-3, 2014.
28. Johnston, R., and V. Smakhtin, Hydrological modeling of large river basins: how much is enough?, Water Resources Management, 10.1007/s11269-014-0637-8, 2014.
29. #Guillaume, J. H. A., M. Kummu, M. Porkka and O. Varis, A conceptual model to guide exploration of global food-water security, Proceedings of 7th International Congress on Environmental Modelling and Software, D. P. Ames, N. W.T. Quinn and A. E. Rizzoli (eds.), San Diego, CA, USA, 2014.
30. Ronco, P., V. Gallina, S. Torresan, A. Zabeo, E. Semenzin, A. Critto and A. Marcomini, The KULTURisk Regional Risk Assessment methodology for water-related natural hazards – Part 1: Physical-environmental assessment, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18 (12), 5399-5414, 2014.
31. Javelle, P., J. Demargne, D. Defrance, J. Pansu and P. Arnaud, Evaluating flash-flood warnings at ungauged locations using post-event surveys: A case study with the AIGA warning system, Hydrological Sciences Journal, 59 (7), 1390-1402, 2014.
32. Hughes, D. A., K. V. Heal and C. Leduc, Improving the visibility of hydrological sciences from developing countries, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.938653, 2014.
33. Saraiva Okello, A. M. L., I. Masih, S. Uhlenbrook, G. W. P. Jewitt, P. van der Zaag and E. Riddell, Drivers of spatial and temporal variability of streamflow in the Incomati River Basin, Hydrol. Earth Syst. Sci., 19 (2), 657-673, 10.5194/hess-19-657-2015, 2015.
34. Barthel, R., HESS Opinions "Integration of groundwater and surface water research: an interdisciplinary problem?", Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 2615-2628, 10.5194/hess-18-2615-2014, 2014.
35. #Montanari, A., S. Ceola and E. Baratti, Panta Rhei: An evolving scientific decade with a focus on water systems, IAHS-AISH Proceedings and Reports, 364, 279-284, 2014.
36. #Croke, B. F. W., R. S. Blakers, S. El Sawah, B. Fu, J. H. A. Guillaume, R. A. Kelly, M. J. Patrick, A. Ross, J. Ticehurst, R. Barthel and A. J. Jakeman, Marrying Hydrological Modelling and Integrated Assessment for the needs of Water Resource Management, IAHS-AISH Proceedings and Reports, 364, 351-356, 2014.
37. #Arheimer, B., and G. Lindström, Electricity vs Ecosystems - Understanding and predicting hydropower impact on Swedish river flow, IAHS-AISH Proceedings and Reports, 364, 313-319, 2014.
38. #Di Baldassarre, G., K. Yan, M. R. Ferdous and L. Brandimarte, The interplay between human population dynamics and flooding in Bangladesh: A spatial analysis, IAHS-AISH Proceedings and Reports, 364, 188-191, 2014.
39. #Masoero, A., P. Claps, E. Gallo, D. Ganora and F. Laio, Along-the-net reconstruction of hydropower potential with consideration of anthropic alterations, IAHS-AISH Proceedings and Reports, 364, 339-344, 2014.
40. Müller, E. N., L. van Schaik, T. Blume, A. Bronstert, J. Carus, J. H. Fleckenstein, N. Fohrer, K. Geissler, H. H. Gerke, T. Graeff, C. Hesse, A. Hildebrandt, F. Holker, P. Hunke, K. Korner, J. Lewandowski, D. Lohmann, K. Meinikmann, A. Schibalski, B. Schmalz, B. Schroder and B. Tietjen, Skalen, Schwerpunkte, Rückkopplungen und Herausforderungen der ökohydrologischen Forschung in Deutschland [Scales, key aspects, feedbacks and challenges of ecohydrological research in Germany], Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, 58 (4) 221-240, 10.5675/HyWa_2014,4_2, 2014.
41. Tramblay, Y., E. Amoussou, W. Dorigo and G. Mahé, Flood risk under future climate in data sparse regions: Linking extreme value models and flood generating processes, Journal of Hydrology, 519A, 549-558, 2014.
42. Pande, S., M. Ertsen and M. Sivapalan, Endogenous technological and population change under increasing water scarcity, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 3239-3258, 10.5194/hess-18-3239-2014, 2014.
43. Beven, K., What we see now: Event-persistence and the predictability of hydro-eco-geomorphological systems, Ecological Modelling, 10.1016/j.ecolmodel.2014.07.019, 2014.
44. Zhang, J., X. Song, G. Wang, R. He and X. Wang, Development and challenges of urban hydrology in a changing environment: I: Hydrological response to urbanization, Shuikexue Jinzhan/Advances in Water Science, 25 (4), 594-605, 2014.
45. Coron, L., V. Andréassian, C. Perrin and N. Le Moine, Graphical tools based on Turc-Budyko plots to detect changes in catchment behaviour, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.964245, 2014.
46. Bartholomeus, R. P., J. H. Stagge, L. M. Tallaksen and J. P. M. Witte, How over 100 years of climate variability may affect estimates of potential evaporation, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 11, 10787-10828, 10.5194/hessd-11-10787-2014, 2014.
47. Thirel, G., V. Andréassian, C. Perrin, J.-N. Audouy, L. Berthet, P. Edwards, N. Folton, C. Furusho, A. Kuentz, J. Lerat, G. Lindström, E. Martin, T. Mathevet, R. Merz, J. Parajka, D. Ruelland, and J. Vaze, Hydrology under change: an evaluation protocol to investigate how hydrological models deal with changing catchments, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2014.9672482014, 2014.
48. Willems, P., O. Batelaan, D. A. Hughes, P. W. Swarzenski , Editorial for Journal of Hydrology: Regional Studies, Journal of Hydrology: Regional Studies, 1, A1–A5, 2014.
49. Li, H. Y., M. Sivapalan, F. Tian and C. Harman, Functional approach to exploring climatic and landscape controls of runoff generation: 1. Behavioral constraints on runoff volume, Water Resources Research, 10.1002/2014WR016307, 2014.
50. Delsman, J. R., M. J. Waterloo, M. M. A. Groen, J. Groen and P. J. Stuyfzand, Investigating summer flow paths in a Dutch agricultural field using high frequency direct measurements, Journal of Hydrology, 10.1016/j.jhydrol.2014.10.058, 2014.
51. Rockström, J., M. Falkenmark, T. Allan, C. Folke, L. Gordon, A. Jägerskog, M. Kummu, M. Lannerstad, M. Meybeck, D. Molden, S. Postel, H.H.G. Savenije, U. Svedin, A. Turton and O. Varis, The unfolding water drama in the Anthropocene: Towards a resilience-based perspective on water for global sustainability, Ecohydrology, 7 (5), 1249-1261, 2014.
52. Rodrigues, D.B.B., H.V. Gupta and E.M. Mendiondo, A blue/green water-based accounting framework for assessment of water security, Water Resources Research, 50 (9), 7187-7205, 2014.
53. Tauro, F., M. Porfiri and S. Grimaldi, Orienting the camera and firing lasers to enhance large scale particle image velocimetry for streamflow monitoring, Water Resources Research, 50 (9), 7470-7483, 2014.
54. Jaramillo, F., and G. Destouni, Developing water change spectra and distinguishing change drivers worldwide, Geophysical Research Letters, 41 (23), 8377-8386, 2014.
55. François, B., M. Borga,, S. Anquetin, J.D. Creutin, K. Engeland, A.C. Favre, B. Hingray, M.H. Ramos, D. Raynaud, B. Renard, E. Sauquet, J. F. Sauterleute, J. P. Vidal and G. Warland, Integrating hydropower and intermittent climate-related renewable energies: A call for hydrology, Hydrological Processes, 28 (21), 5465-5468, 2014.
56. Bierkens, M.F.P., V.A. Bell, P. Burek, N. Chaney, L.E. Condon, C.H. David, A. de Roo, P. Döll, N. Drost, J.S. Famiglietti, M. Flörke, D.J. Gochis, P. Houser, R. Hut, J. Keune, S. Kollet, R.M. Maxwell, J.T. Reager, L. Samaniego, E. Sudicky, E.H. Sutanudjaja, N. van de Giesen, H. Winsemius and E.F. Wood, Hyper-resolution global hydrological modelling: What is next?: "Everywhere and locally relevant", Hydrological Processes, 29 (2), 310-320, 2015.
57. Chiew, F. H. S., and J. Vaze, Hydrologic nonstationarity and extrapolating models to predict the future: overview of session and proceeding, Proc. IAHS, 371, 17–21, doi:10.5194/piahs-371-17-2015, 2015.
58. Hamel, P., and A.J. Guswa, Uncertainty analysis of a spatially explicit annual water-balance model: Case study of the Cape Fear basin, North Carolina, Hydrology and Earth System Sciences, 19 (2), 839-853, 2015.
59. Bartholomeus, R.P., J.H. Stagge, L.M. Tallaksen and J.P.M. Witte, Sensitivity of potential evaporation estimates to 100 years of climate variability, Hydrology and Earth System Sciences, 19 (2), 997-1014, 2015.
60. Liu, D., F. Tian, M. Lin and M. Sivapalan, A conceptual socio-hydrological model of the co-evolution of humans and water: Case study of the Tarim River basin, western China, Hydrology and Earth System Sciences, 19 (2), 1035-1054, 2015.
61. Fabre, J., D. Ruelland, A. Dezetter and B. Grouillet, Simulating past changes in the balance between water demand and availability and assessing their main drivers at the river basin scale, Hydrology and Earth System Sciences, 19 (3), 1263-1285, 2015.
62. Geris, J., D. Tetzlaff, J. Mcdonnell and C. Soulsby, The relative role of soil type and tree cover on water storage and transmission in northern headwater catchments, Hydrological Processes, 29 (7), 1844-1860, 2015.
63. Allamano, P., A. Croci and F. Laio, Toward the camera rain gauge, Water Resources Research, 51 (3), 1744-1757, 2015.
64. Patil, S.D., and M. Stieglitz, Comparing spatial and temporal transferability of hydrological model parameters, Journal of Hydrology, 525, 409-417, 2015.
65. Cudennec, C., and A. De Lavenne, Editorial: Hydrogeomorphology - A long-term scientific interface, Hydrology Research, 46 (2), 175-179, 2015.
66. Lu, Z., Y. Wei, H. Xiao, S. Zou, J. Xie, J. Ren and A. Western, Evolution of the human-water relationships in the Heihe River basin in the past 2000 years, Hydrology and Earth System Sciences, 19 (5), 2261-2273. 2015.
67. Ceola, S., B. Arheimer, E. Baratti, G. Blöschl, R. Capell, A. Castellarin, J. Freer, D. Han, M. Hrachowitz, Y. Hundecha, C. Hutton, G. Lindström, A. Montanari, R. Nijzink, J. Parajka, E. Toth, A. Viglione and T. Wagener, Virtual laboratories: New opportunities for collaborative water science, Hydrology and Earth System Sciences, 19 (4), 2101-2117, 2015.
68. Chiverton, A., J. Hannaford, I.P. Holman, R. Corstanje, C. Prudhomme, T.M. Hess and J.P. Bloomfield, Using variograms to detect and attribute hydrological change, Hydrology and Earth System Sciences, 19 (5), 2395-2408, 2015.
69. Domeneghetti, A., F. Carisi, A. Castellarin, and A. Brath, Evolution of flood risk over large areas: Quantitative assessment for the Po river, Journal of Hydrology, 527, 809-823, 2015.
70. Gutry-Korycka, M., A. Mirończuk and A. Hościło, Land cover change in the middle river Vistula catchment, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 16, 3-16, 2015.
71. Faccini F., F. Luino. A. Sacchini and L. Turconi, The 4th October 2010 flash flood event in Genoa Sestri Ponente (Liguria, Italy), Disaster Advances, 8 (8), 1-14, 2015.
72. Sivapalan, M., Debates - Perspectives on socio-hydrology: Changing water systems and the "tyranny of small problems" - Socio-hydrology, Water Resources Research, 51 (6), 4795-4805, 2015.
73. Mackay, E.B., M.E. Wilkinson, C.J.A. Macleod, K. Beven, B.J. Percy, M.G. Macklin, P.F. Quinn, M. Stutter and P.M. Haygarth, Digital catchment observatories: A platform for engagement and knowledge exchange between catchment scientists, policy makers, and local communities, Water Resources Research, 51 (6), 4815-4822, 2015.
74. Montanari, A., Debates - Perspectives on socio-hydrology: Introduction, Water Resources Research, 51 (6), 4768-4769, 2015.
75. Di Baldassarre, G., A. Viglione, G. Carr, L. Kuil, K. Yan, L. Brandimarte and G. Blöschl, Debates - Perspectives on socio-hydrology: Capturing feedbacks between physical and social processes, Water Resources Research, 51 (6), 4770-4781, 2015.
76. Vogel, R.M., U. Lall, X. Cai, B. Rajagopalan, P.K. Weiskel, R.P. Hooper and N.C. Matalas, Hydrology: The interdisciplinary science of water, Water Resources Research, 51 (6), 4409-4430, 2015.
77. Sun, W.C. H. Ishidaira, S. Bastola, and J.S. Yu, Estimating daily time series of streamflow using hydrological model calibrated based on satellite observations of river water surface width: Toward real world applications, Environmental Research, 139, 36-45, 10.1016/j.envres.2015.01.002, 2015.
78. Levi, L., F. Jaramillo, R. Andričević and G. Destouni, Hydroclimatic changes and drivers in the Sava River Catchment and comparison with Swedish catchments, AMBIO, 10.1007/s13280-015-0641-0, 2015.
79. Blöschl, G., L. Gaál, J. Hall, A. Kiss, J. Komma, T. Nester, J. Parajka, R.A.P. Perdigão, L. Plavcová, M. Rogger, J.L. Salinas and A. Viglione, Increasing river floods: fiction or reality?, WIREs Water, 2, 329–344, 10.1002/wat2.1079, 2015
80. van Loon, A.F., Hydrological drought explained, WIREs Water, 2, 359–392, 10.1002/wat2.1085, 2015.
81. Young, G., S. Demuth, A. Mishra and C. Cudennec, Hydrological sciences and water security: An overview, Proc. IAHS, 366, 1-9, 10.5194/piahs-366-1-2015, 2015.
82. De Lavenne, A., C. Cudennec, O. Fovet and K. Ruiz, Valuing knowledge on temporal dynamics from long-term monitored basins for neighbouring sites, Proc. IAHS, 366, 179-180, 10.5194/piahs-366-179-2015, 2015.
83. Ruiz, L., M. Sekhar, A. Thomas, S. Badiger, J.E. Bergez, S. Buis, S. Corgne, J. Riotte, H. Raynal, S. Bandhyopadhya and C. Gascuel, Adaptation of irrigated agriculture to climate change: trans-disciplinary modelling of a watershed in South India, Proc. IAHS, 366, 137-138, 10.5194/piahs-366-137-2015, 2015.
84. Savenije, H.H.G., Panta Rhei, the new science decade of IAHS, Proc. IAHS, 366, 20-22, 10.5194/piahs-366-20-2015, 2015.
85. Boudhraâ, H. and C. Cudennec, Autopsie des événements hydrométéorologiques extrêmes de 1969 en Tunisie, Proc. IAHS, 369, 169-173, 10.5194/piahs-369-169-2015, 2015.
86. Cudennec, C., A. Eicker, P. Pilon, M. Stoffel, A. Viglione and Z. Xu, Preface: Extreme hydrological events, Proc. IAHS, 369, 1-2, 10.5194/piahs-369-1-2015, 2015.
87. Hughes, D. A., Scientific and practical tools for dealing with water resource estimations for the future, Proc. IAHS, 371, 23-28, 10.5194/piahs-371-23-2015, 2015.
88. Fabre, J., D. Ruelland, A. Dezetter and B. Grouillet, Accounting for hydro-climatic and water use variability in the assessment of past and future water balance at the basin scale, Proc. IAHS, 371, 43-48, 10.5194/piahs-371-43-2015, 2015.
89. Vaze, J., F. Chiew, D. Hughes and V. Andréassian, Preface: HS02 – Hydrologic non-stationarity and extrapolating models to predict the future, Proc. IAHS, 371, 1-2, 10.5194/piahs-371-1-2015, 2015.
90. Kundzewicz, Z.W. Farewell, HSJ!—address from the retiring editor, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2015.1058627, 2015.
91. Gutry-Korycka, M., A. Mirończuk and A. Hościło, Land cover change in the Middle River Vistula Catchment Stochastic Flood Forecasting System: The Middle River Vistula Case Study, 3-16, 2015.
92. Arheimer, B., J. Nilsson and G. Lindström, Experimenting with coupled hydro-ecological models to explore measure plans and water quality goals in a semi-enclosed Swedish bay, Water, 7, 3906-3924, 2015.
93. Re, V., Incorporating the social dimension into hydrogeochemical investigations for rural development: the Bir Al-Nas approach for socio-hydrogeology, Hydrogeology Journal, 10.1007/s10040-015-1284-8, 2015.
94. Walker, W.E., D.P. Loucks and G. Carr, Social responses to water management decisions, Environmental Processes, 2 (3), 485-509, 10.1007/s40710-015-0083-5, 2015.
95. Collet, L., D. Ruelland, V.B. Estupina, A. Dezetter and E. Servat, Water supply sustainability and adaptation strategies under anthropogenic and climatic changes of a meso-scale Mediterranean catchment, Science of The Total Environment, 536, 589-602, 2015.
96. Kumar, P., Hydrocomplexity: Addressing water security and emergent environmental risks, Water Resour. Res., 51, 5827–5838, 10.1002/2015WR017342, 2015.
97. Seibert, J., and I. van Meerveld, Hydrological change modeling: Challenges and opportunities, Hydrological Processes, doi:10.1002/hyp.10999, 2016.
98. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.