Κλίμα, υδρολογία, νερό: προς μια διαδραστική ενσωμάτωση της υδρολογικής εμπειρίας στην έρευνα του κλίματος

D. Koutsoyiannis, A. Montanari, H. F. Lins, and T.A. Cohn, Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research—DISCUSSION of “The implications of projected climate change for freshwater resources and their management”, Hydrological Sciences Journal, 54 (2), 394–405, doi:10.1623/hysj.54.2.394, 2009.

[Κλίμα, υδρολογία, νερό: προς μια διαδραστική ενσωμάτωση της υδρολογικής εμπειρίας στην έρευνα του κλίματος]

[doc_id=907]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (643 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1623/hysj.54.2.394

Σημείωση:

Συζήτηση σε ιστολόγιο: Climate Science.

Το αυθεντικό άρθρο στο οποίο αναφέρεται η συζήτηση βρίσκεται στο Hydrological Sciences Journal 53 (1).

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, The Hurst phenomenon and fractional Gaussian noise made easy, Hydrological Sciences Journal, 47 (4), 573–595, doi:10.1080/02626660209492961, 2002.
2. D. Koutsoyiannis, Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics, Hydrological Sciences Journal, 48 (1), 3–24, doi:10.1623/hysj.48.1.3.43481, 2003.
3. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 1, Theoretical investigation, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 575–590, doi:10.1623/hysj.49.4.575.54430, 2004.
4. D. Koutsoyiannis, Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 2, Empirical investigation of long rainfall records, Hydrological Sciences Journal, 49 (4), 591–610, doi:10.1623/hysj.49.4.591.54424, 2004.
5. D. Koutsoyiannis, and A. Georgakakos, Lessons from the long flow records of the Nile: determinism vs indeterminism and maximum entropy, 20 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences, Rhodes, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.10996.14727, 2006.
6. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: A comparison of probabilistic and scenario-based approaches, Journal of Hydrometeorology, 8 (3), 261–281, doi:10.1175/JHM576.1, 2007.
7. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Statistical analysis of hydroclimatic time series: Uncertainty and insights, Water Resources Research, 43 (5), W05429, doi:10.1029/2006WR005592, 2007.
8. D. Koutsoyiannis, H. Yao, and A. Georgakakos, Medium-range flow prediction for the Nile: a comparison of stochastic and deterministic methods, Hydrological Sciences Journal, 53 (1), 142–164, doi:10.1623/hysj.53.1.142, 2008.
9. D. Koutsoyiannis, and T.A. Cohn, The Hurst phenomenon and climate (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 11804, doi:10.13140/RG.2.2.13303.01447, European Geosciences Union, 2008.
10. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and A. Christofides, On the credibility of climate predictions, Hydrological Sciences Journal, 53 (4), 671–684, doi:10.1623/hysj.53.4.671, 2008.
11. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A random walk on water, Hydrology and Earth System Sciences, 14, 585–601, doi:10.5194/hess-14-585-2010, 2010.
2. D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, F. Watkins, and C. Gardner, Something old, something new, something red, something blue, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 1–3, 2010.
3. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data, Hydrological Sciences Journal, 55 (7), 1094–1110, doi:10.1080/02626667.2010.513518, 2010.
4. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great, Hydrological Sciences Journal, 56 (4), 553–575, doi:10.1080/02626667.2011.579076, 2011.
5. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Can a simple stochastic model generate rich patterns of rainfall events?, Journal of Hydrology, 411 (3-4), 279–289, 2011.
6. Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Climatic variability over time scales spanning nine orders of magnitude: Connecting Milankovitch cycles with Hurst–Kolmogorov dynamics, Surveys in Geophysics, 34 (2), 181–207, doi:10.1007/s10712-012-9208-9, 2013.
7. A. Montanari, G. Young, H. H. G. Savenije, D. Hughes, T. Wagener, L. L. Ren, D. Koutsoyiannis, C. Cudennec, E. Toth, S. Grimaldi, G. Blöschl, M. Sivapalan, K. Beven, H. Gupta, M. Hipsey, B. Schaefli, B. Arheimer, E. Boegh, S. J. Schymanski, G. Di Baldassarre, B. Yu, P. Hubert, Y. Huang, A. Schumann, D. Post, V. Srinivasan, C. Harman, S. Thompson, M. Rogger, A. Viglione, H. McMillan, G. Characklis, Z. Pang, and V. Belyaev, “Panta Rhei – Everything Flows”, Change in Hydrology and Society – The IAHS Scientific Decade 2013-2022, Hydrological Sciences Journal, 58 (6), 1256–1275, doi:10.1080/02626667.2013.809088, 2013.
8. S. Ceola, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Toward a theoretical framework for integrated modeling of hydrological change, WIREs Water, 1 (5), 427–438, doi:10.1002/wat2.1038, 2014.
9. D. Koutsoyiannis, Revisiting the global hydrological cycle: is it intensifying?, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 3899–3932, doi:10.5194/hess-24-3899-2020, 2020.
10. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kundzewicz, Z. W., L. J. Mata, N. W. Arnell, P. Döll, B. Jimenez, K. Miller, T. Oki and Z. Şen, Water and climate projections—Reply to discussion “Climate, hydrology and freshwater: towards an interactive incorporation of hydrological experience into climate research”, Hydrological Sciences Journal, 54(2), 406-415, 2009.
2. Taylor, R. G., A. D. Koussis and C. Tindimugaya, Groundwater and climate in Africa—a review, Hydrological Sciences Journal, 54(4), 655-664, 2009.
3. #Movik, S. and L. Mehta, Going with the Flow? Directions of Innovation in the Water and Sanitation Domain, STEPS Working Paper 29, ISBN 978 1 85864 788 6, STEPS Centre, Brighton, 2009.
4. Allamano, P., P. Claps and F. Laio, Global warming increases flood risk in mountainous areas, Geophysical Research Letters, 36, Art. No. L24404, DOI: 10.1029/2009GL041395, 2009.
5. Zhang, Z., A. D. Dehoff, R. D. Pody and J. W. Balay, Detection of Streamflow Change in the Susquehanna River Basin, Water Resources Management, 24 (10), 1947-1964, 2010.
6. Blöschl, G., and A. Montanari, Climate change impacts - throwing the dice?, Hydrological Processes, 24(3), 374-381, 2010.
7. Montanari, A., G. Bloeschl, M. Sivapalan and H. Savenije, Getting on target, Public Service Review: Science and Technology, 7, 1-3, 2010.
8. Todd, M. C., R. G. Taylor, T. Osborne, D. Kingston, N. W. Arnell and S. N. Gosling, Quantifying the impact of climate change on water resources at the basin scale on five continents – a unified approach, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss., 7, 7485-7519, doi: 10.5194/hessd-7-7485-2010, 2010.
9. Kundzewicz, Z. W., and E. Z. Stakhiv, Are climate models “ready for prime time” in water resources management applications, or is more research needed? Hydrological Sciences Journal, 55(7), 1085–1089, 2010.
10. Viviroli, D., D. R., Archer, W. Buytaert, H. J. Fowler, G. B. Greenwood, A. F. Hamlet, Y. Huang, G. Koboltschnig, M. I. Litaor, J. I. López-Moreno, S. Lorentz, B. Schädler, H, Schreier, K. Schwaiger, M. Vuille and R. Woods, Climate change and mountain water resources: overview and recommendations for research, management and policy, Hydrol. Earth Syst. Sci., 15, 471-504, 2011.
11. Ward, J. D., A. D. Werner, W. P. Nel, and S. Beecham, The influence of constrained fossil fuel emissions scenarios on climate and water resource projections, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 1879-1893, 2011.
12. Todd, M. C., R. G. Taylor, T. J. Osborne, D. G. Kingston, N. W. Arnell and S. N. Gosling, Uncertainty in climate change impacts on basin-scale freshwater resources – preface to the special issue: the QUEST-GSI methodology and synthesis of results, Hydrol. Earth Syst. Sci., 15, 1035-1046, 2011.
13. Di Baldassarre, G., M. Elshamy, A. van Griensven, E. Soliman, M. Kigobe, P. Ndomba, J. Mutemi, F. Mutua, S. Moges, J.-Q. Xuan, D. Solomatine and S. Uhlenbrook, Future hydrology and climate in the River Nile basin: a review, Hydrol. Sci. J., 56(2), 199-211, 2011.
14. Kundzewicz, Z. W., Nonstationarity in water resources – Central European perspective, Journal of the American Water Resources Association, 47(3), 550-562, 2011.
15. Kiem, A. S., and D. C. Verdon-Kidd, Steps toward “useful” hydroclimatic scenarios for water resource management in the Murray-Darling Basin, Water Resour. Res., 47, W00G06, doi: 10.1029/2010WR009803, 2011.
16. Sivakumar, B., Water crisis: From conflict to cooperation – an overview, Hydrological Sciences Journal, 56(4), 531-552, 2011.
17. Stakhiv, E. Z., Pragmatic approaches for water management under climate change uncertainty, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 47(6), 1183-1196, 2011.
18. #Assani, A. A., R. Landry, J.-F. Quessy and F. Clément, Temporal variability of rain-induced floods in Southern Quebec, Climate Change - Geophysical Foundations and Ecological Effects, J. Blanco and H. Kheradmand (Ed.), InTech, 10.5772/23045, 2011.
19. #Machiwal, D., and M. K. Jha, Analysis of streamflow trend in the Susquehanna River basin, USA, Hydrologic Time Series Analysis: Theory and Practice, Springer, Netherlands, 181-200, 2012.
20. Ramadan, H. H., R. E. Beighley and A. S. Ramamurthy, Modelling streamflow trends for a watershed with limited data: case of the Litani basin, Lebanon, Hydrological Sciences Journal, 57 (8), 1516-1529, 2012.
21. #Verdon-Kidd, D., A. Kiem, and E. Austin, Decision-making under uncertainty – Bridging the gap between end user needs and science capability, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, pp.116., ISBN: 978-1-921609-67-1, 2012.
22. Kiparsky, M., A. Milman and S. Vicuña, Climate and water: knowledge of impacts to action on adaptation, Annual Review of Environment and Resources, 37, 163-194, 2012.
23. Serrat-Capdevila, A., J. B. Valdes, F. Dominguez, and S. Rajagopal, Characterizing the water extremes of the new century in the US South-west: a comprehensive assessment from state-of-the-art climate model projections, International Journal of Water Resources Development, 29 (2), 152-171, 2013.
24. Salinas, J. L., G. Laaha, M. Rogger, J. Parajka, A. Viglione, M. Sivapalan and G. Blöschl, Comparative assessment of predictions in ungauged basins – Part 2: Flood and low flow studies, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 2637-2652, 10.5194/hess-17-2637-2013, 2013.
25. #Mortazavi, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, B. Henley, B. Berghout and E.Turner, Robust optimisation of urban drought security for an uncertain climate, National Climate Change Adaptation Research Facility, Gold Coast, Australia, pp.74, 2013.
26. Kiem, A. S., and E. K. Austin, Drought and the future of rural communities: Opportunities and challenges for climate change adaptation in regional Victoria, Australia, Global Environmental Change, 10.1016/j.gloenvcha.2013.06.003, 2013.
27. Legates, D. R., W. Soon, W. M. Briggs and C. Monckton of Brenchley, Climate consensus and ‘misinformation’: a rejoinder to agnotology, scientific consensus, and the teaching and learning of climate change, Science & Education, 10.1007/s11191-013-9647-9, 2013.
28. #Viglione, A., A. Montanari and G. Blöschl, Challenges of reservoir planning and management in a changing world, Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management, Proceedings of H09, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly (IAHS Publ. 362), Gothenburg, Sweden, 2013.
29. Szolgayova, E., G. Laaha, G. Blöschl and C. Bucher, Factors influencing long range dependence in streamflow of European rivers, Hydrological Processes, 28 (4), 1573-1586, 2014.
30. Ehret, U., H. V. Gupta, M. Sivapalan, S. V. Weijs, S. J. Schymanski, G. Blöschl, A. N. Gelfan, C. Harman, A. Kleidon, T. A. Bogaard, D. Wang, T. Wagener, U. Scherer, E. Zehe, M. F. P. Bierkens, G. Di Baldassarre, J. Parajka, L. P. H. van Beek, A. van Griensven, M. C. Westhoff and H. C. Winsemius, Advancing catchment hydrology to deal with predictions under change, Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 649-671, 2014.
31. Liu, S., X. Mo, C. Liu, J. Xia and W. Zhao, On a PUB methodology from Chinese lessons, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.899702, 2014.
32. #Jiménez Cisneros, B.E., T. Oki, N.W. Arnell, G. Benito, J.G. Cogley, P. Döll, T. Jiang, and S.S. Mwakalila, Freshwater resources. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 229-269, 2014.
33. #Kiem, A. S., Climate variability and change, ch. 2 in Climate Change and Water Resources, 31-67, 2014.
34. Roa-García, M. C., S. Brown and L. M. Lavkulich, Stream closure and water allocation in the Colombian Andes, International Journal of Water, 8 (2), 128-148, 2014.
35. Kiem, A. S., D. C. Verdon-Kidd, and E. K. Austin, Bridging the gap between end user needs and science capability: decision making under uncertainty, Climate Research, 61(1), 57-74, 2014.
36. Döll, P., B. Jiménez-Cisneros, T. Oki, N. W. Arnell, G. Benito, J. G. Cogley, T. Jiang, Z. W. Kundzewicz, S. Mwakalila & A. Nishijima, Integrating risks of climate change into water management, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.967250, 2014.
37. #Verdon-Kidd, D. C., A. S. Kiem, and E. K. Austin, 7 Bridging the gap between researchers and decision-makers, ch. 7 in Applied Studies in Climate Adaptation (ed. by J. P. Palutikof, S. L. Boulter, J. Barnett, and D. Rissik) Applied Studies in Climate Adaptation, Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 51-59, 2014.
38. Robles-Morua, A., D. Che, A.S. Mayer and E.R. Vivoni, Hydrological assessment of proposed reservoirs in the Sonora River Basin, Mexico, under historical and future climate scenarios, Hydrological Sciences Journal, 60 (1), 50-66, 2014.
39. Gelfan, A., V. A. Semenov, E. Gusev, Y. Motovilov, O. Nasonova, I. Krylenko, and E. Kovalev, Large-basin hydrological response to climate model outputs: uncertainty caused by the internal atmospheric variability, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 2737-2754, doi:10.5194/hess-19-2737-2015, 2015.
40. Verdon-Kidd, D. C. and A. S. Kiem, Non–stationarity in annual maxima rainfall across Australia – implications for Intensity–Frequency–Duration (IFD) relationships, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 12, 3449-3475, doi:10.5194/hessd-12-3449-2015, 2015.
41. Deb, P., A. S. Kiem, M. S. Babel, S. T. Chu, and B. Chakma, Evaluation of climate change impacts and adaptation strategies for maize cultivation in the Himalayan foothills of India, Journal of Water and Climate Change, doi:10.2166/wcc.2015.070, 2015.
42. Oyekale, A. S., Factors explaining farm households’ access to and utilization of extreme climate forecasts in Sub-Saharan Africa (SSA), Environmental Economics, 6(1), 91-103, 2015.
43. Kundzewicz, Z., and D. Gerten, Grand challenges related to assessment of climate change impacts on freshwater resources, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (1), 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001012, A4014011, 2015.
44. Andrés-Doménech, I., R. García-Bartual, A. Montanari and J. B. Marco, Climate and hydrological variability: the catchment filtering role, Hydrol. Earth Syst. Sci., 19 (1), 379-387, 2015.
45. Mortazavi-Naeini, M., G. Kuczera, A. S. Kiem, L. Cui, B. Henley, B. Berghout, and E. Turner, Robust optimization to secure urban bulk water supply against extreme drought and uncertain climate change, Environmental Modelling and Software, 69, 437-451, doi: 10.1016/j.envsoft.2015.02.021, 2015.
46. Gelfan, A.N., V.A. Semenov and Y.G. Motovilov, Climate noise effect on uncertainty of hydrological extremes: numerical experiments with hydrological and climate models, Proc. IAHS, 369, 49-53, 10.5194/piahs-369-49-2015, 2015.
47. #Kundzewicz, Z. W., Climate change impacts and adaptation in water and land context, Environmental Resource Management and the Nexus Approach – Managing Water, Soil, and Waste in the Context of Global Change, H. Hettiarachchi, and R. Ardakanian (editors), 11-39, Springer, doi:10.1007/978-3-319-28593-1_2, 2016.
48. Kundzewicz, Z. W., V. Krysanova, R. Dankers, Y. Hirabayashi, S. Kanae, F. F. Hattermann, S. Huang, P. C. D. Milly, M. Stoffel, P. P. J. Driessen, P. Matczak, P. Quevauviller, and H.-J. Schellnhuber, Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2016.1241398, 2016.
49. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.
50. Wine, M. L., Climatization of environmental degradation: A widespread challenge to the integrity of earth science, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2020.1720024, 2020.
51. Kiem, A. S., G. Kuczera, P. Kozarovski, L. Zhang, and G. Willgoose, Stochastic generation of future hydroclimate using temperature as a climate change covariate, Water Resources Research, doi:10.1029/2020WR027331, 2021.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία, Κλίμα και στοχαστική, Εργασίες που συζητήθηκαν σε ιστολόγια, Δυναμική Hurst-Kolmogorov