Νέες μορφές συλλογής και αποχέτευσης ακαθάρτων

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Νέες μορφές συλλογής και αποχέτευσης ακαθάρτων, Διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας, Νεοχώρι Καρδίτσας, doi:10.13140/RG.2.2.31341.79846, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, Δήμος Καρδίτσας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2005.

[doc_id=1353]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (235 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31341.79846