Εντροπία: από τη θερμοδυναμική στην υδρολογία (προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, Entropy: from thermodynamics to hydrology (invited talk), Orlob First International Symposium on Theoretical Hydrology, Davis, California, USA, doi:10.13140/RG.2.2.28277.99048, University California Davis, 2013.

[Εντροπία: από τη θερμοδυναμική στην υδρολογία (προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=1365]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2549 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28277.99048

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Δείτε την αξιολογημένη έκδοση αυτού του άρθρου (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό):

Koutsoyiannis, D., Entropy: from thermodynamics to hydrology, Entropy, 16 (3), 1287–1314, 2014.