Μετριασμός πλημμυρών στις κατάντη περιοχές ενός διασυνοριακού ποταμού

D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 10 pages, European Water Resources Association, 2013.

[Μετριασμός πλημμυρών στις κατάντη περιοχές ενός διασυνοριακού ποταμού]

[doc_id=1372]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (953 KB)

Κατηγορίες: Πλημμύρες