Αποκρυπτογράφηση των χαρτών της κατάκλυσης πλημμυροπεδιάδας στην Ελλάδα

D. Panagoulia, N. Mamassis, and A. Gkiokas, Deciphering the floodplain inundation maps in Greece, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 8 pages, European Water Resources Association, 2013.

[Αποκρυπτογράφηση των χαρτών της κατάκλυσης πλημμυροπεδιάδας στην Ελλάδα]

[doc_id=1373]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (820 KB)

Κατηγορίες: Πλημμύρες