Διαμάχες για το νερό. Η περίπτωση του Νείλου

Δ. Ηλίας, Διαμάχες για το νερό. Η περίπτωση του Νείλου, Διπλωματική εργασία, 127 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2013.

[doc_id=1375]

[Ελληνικά]

Για οποιαδήποτε χώρα το νερό αποτελεί τον πυρήνα της ανθρώπινης αλληλεξάρτησης καθώς διασχίζει πολιτικά σύνορα με τη μορφή ποταμών, λιμνών και υπογείων ρεμάτων. Οι χώρες θεσπίζουν νόμους για τη διαχείριση των υδάτων σε εθνικό επίπεδο, ενώ σε διακρατικό επίπεδο το νομικό πλαίσιο είναι ελλειπές. Το γεγονός αυτό καθιστά τη διαχείριση της αλληλεξάρτησης ένα πρόβλημα ιδιαίτερα σύνθετο και δισεπίλυτο, με αποτέλεσμα οι διενέξεις και οι συγκρούσεις με αφορμή το νερό να είναι πολλές τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Καθώς τα κράτη συνεχίζουν να προβάλλουν ανταγωνιστικές διεκδικήσεις, αυξάνονται και οι εμπόλεμες διαμάχες, κάτι το οποίο είναι γεγονός όχι μόνο στη σύγχρονη ιστορία, αλλά ακόμα και χιλιετίες πίσω. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όσο περνούν τα χρόνια η ανισότητα στην κατανομή του νερού διευρύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό το στοιχείο είναι ενδεικτικό για το πόσο πιθανό είναι το σενάριο μελλοντικών πολέμων με αιτία τη διεκδίκηση υδατικών αποθεμάτων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μια καταγραφή των εμπόλεμων διαμαχών για το νερό σε παγκόσμιο επίπεδο καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας καθώς και των κύριων αιτιών που οδήγησαν σε αυτές. Ακόμα, αναλύεται διεξοδικά η περίπτωση της λεκάνης απορροής του ποταμού Νείλου,γίνεται αναφορά στο υπάρχον και στα παλαιότερα θεσμικά πλαίσια και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των υδάτινων συνιστωσών του.

PDF Πλήρες κείμενο (1788 KB)