Κατασκευή όμβριων καμπυλών με χρήση του λογισμικού Υδρογνώμων

T. Tsitseli, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Construction of ombrian curves using the Hydrognomon software system, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34517.01762, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Κατασκευή όμβριων καμπυλών με χρήση του λογισμικού Υδρογνώμων]

[doc_id=1393]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (725 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34517.01762

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών