Μοντελοποίηση ισοτροπικής τύρβης με βάση το κλιμακόγραμμα

P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Climacogram-based modelling of isotropic turbulence, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Μοντελοποίηση ισοτροπικής τύρβης με βάση το κλιμακόγραμμα]

[doc_id=1395]

[Αγγλικά]

Κατηγορίες: Υδραυλικά μοντέλα