Οι καιροί — μήπως αλλάζουν; Παγκόσμια δερεύνηση των μεταβολών στην ετήσια βροχόπτωση

S.M. Papalexiou, and A. Montanari, The times — are they a-changin’? A global survey in annual precipitation changes, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Οι καιροί — μήπως αλλάζουν; Παγκόσμια δερεύνηση των μεταβολών στην ετήσια βροχόπτωση ]

[doc_id=1396]

[Αγγλικά]