Οδηγίες για τη χρήση μονάδων, συμβόλων και εξισώσεων στην υδρολογία

D. Koutsoyiannis, and H. H. G. Savenije, Guidelines for the use of units, symbols and equations in hydrology, doi:10.13140/RG.2.2.10775.21922, 2013.

[Οδηγίες για τη χρήση μονάδων, συμβόλων και εξισώσεων στην υδρολογία]

[doc_id=1406]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (285 KB)

Βλέπε επίσης: http://iahs.info/Publications-News/Other-publications/Guidelines-for-the-use-of-units-symbols-and-equations-in-hydrology.do