Διάφορα έγγραφα

40 έγγραφα.

Λοιπές εργασίες

 1. Ε.Α. Δρης, Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων - Σημαντικά Ψηφία - Διαστατική Ανάλυση, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2022.

  [doc_id=2222]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Μοντελοποίηση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας: Μεθοδολογικές προκλήσεις και ερευνητικά ερωτήματα, 29 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 2018.

  [doc_id=1900]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.

  [Προσέγγιση αριθμού καμπύλης απορροής για τη διαμόρφωση μονάδων υδρολογικής απόκρισης σε κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα]

  [doc_id=1673]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Νερό και ενέργεια τον 21ο αιώνα. Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής, Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, 21 March 2016.

  [doc_id=1605]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Climate Change Award to Demetris Koutsoyiannis, Vienna, 27 April 2014.

  [doc_id=1451]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and H. H. G. Savenije, Guidelines for the use of units, symbols and equations in hydrology, doi:10.13140/RG.2.2.10775.21922, 2013.

  [Οδηγίες για τη χρήση μονάδων, συμβόλων και εξισώσεων στην υδρολογία]

  [doc_id=1406]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καρακατσάνης, Ι. Αποστολόπουλος, Γ. Αλεξίου, Π. Σταμούλη, Ι. Φουντουλάκης, Σ. Μπατέλης, Ι. Δημάκος, Ε. Φελώνη, Ε. Μόσχου, Ν. Μπουντάς, Ν. Μπομπότη, Δ. Μπουζιώτας, Π. Δήμας, και Ε. Σεπετζή, Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση;, Αθήνα, 4 July 2013.

  [doc_id=1367]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Παπανικολάου, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Στάμου, Οδηγίες για την παρουσίαση πανεπιστημιακών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2012.

  [doc_id=1323]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ρόζος, ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ, Ikariamag, 17 September 2012.

  [doc_id=1287]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, «Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων» και «Παράλληλοι μιμητικοί αλγόριθμοι – Παράλληλοι εξελικτικοί αλγόριθμοι και άλλες τεχνικές»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.

  [doc_id=1286]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Τύραλης, και Α. Ευστρατιάδης, «Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα του ελλαδικού χώρου»: Συγκριτική παρουσίαση, Σεπτέμβριος 2012.

  [doc_id=1285]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Hydrological Sciences Journal Essentials on Units and Notation, 2012.

  [Βασικοί κανόνες συμβολισμού και μονάδες μέτρησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Hydrological Sciences Journal)]

  [doc_id=1177]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, A brief introduction to Bayesian statistics, 24 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Απρίλιος 2011.

  [Συνοπτική εισαγωγή στη Μπεϋζιανή στατιστική]

  [doc_id=1148]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Παρουσίαση του «Φιλότης», ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την Ελληνική Φύση, Αθήνα, Απρίλιος 2011.

  [doc_id=1141]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, και Ν. Μαμάσης, Σχόλια για το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4 pages, 15 Ιανουαρίου 2010.

  [doc_id=945]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Κοζάνης, και Ι. Μαρκόνης, Υδρογνώμων έκδοση 4 - Οδηγός χρήστη, 141 pages, Αθήνα, 25 November 2009.

  [doc_id=934]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Evaluating models or evaluating modelling practices? - Interactive comment on HESS Opinions “Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models”, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6, C1404–C1409, 2009.

  [Αξιολόγηση μοντέλων ή αξιολόγηση πρακτικών μοντελοποίησης; - Διαδραστικό σχόλιο για το άρθρο HESS Opinions “Έλεγχοι θραύσης για μια τυποποιημένη αξιολόγηση των υδρολογικών μοντέλων”]

  [doc_id=915]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Μπογιόπουλος, και Ν. Βανδώρος, Οι anti-Gates: Τι θα έλεγαν στο αφεντικό της Microsoft, Περιοδικό Έψιλον, 876, 48–53, 27 Ιανουαρίου 2008.

  [doc_id=1579]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, Φοιτητολόγιο του ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων – Οδηγίες Χρήσης, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2008.

  [doc_id=853]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, Στατιστική ανάλυση φοιτητών Ακαδημαϊκών Ετών 1998-2007, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2007.

  [doc_id=854]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Αναλυτικό βιογραφικό υπόμνημα Δημήτρη Κουτσογιάννη, Αθήνα, Ιούλιος 2007.

  [doc_id=823]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Κ. Λάσκαρης, Κηφισός Ποταμός, Ημερίδα της Οικολογικής Εξόρμησης Αττικής, 29 June 2006.

  [doc_id=722]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, Openmeteo database description, 8 pages, 2005.

  [Περιγραφή βάσης δεδομένων του openmeteo]

  [doc_id=845]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ημερίδα: Άνθρωπος & Περιβάλλον στον 21ο αιώνα - Τα κρίσιμα προβλήματα - Ατμόσφαιρα και κλίμα, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα, 27 June 2005.

  [doc_id=663]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karavokiros, Hydronomeas - A Decision Support System for the Management of Water Resources, 14 pages, Αθήνα, 10 April 2003.

  [Υδρονομέας: Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδατικών πόρων]

  [doc_id=578]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, Διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης ΕΜΠ, 19 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2002.

  [doc_id=529]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρονομέας: Σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

  [doc_id=499]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρογνώμων: Βάση δεδομένων υδρολογικών και μετεωρολογικών χρονοσειρών και σύστημα επεξεργασίας χρονοσειρών, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

  [doc_id=498]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Κασταλία: Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, 6 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.

  [doc_id=497]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, Software for the management of measuring stations and time series, 12 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2001.

  [Λογισμικό για τη διαχείριση μετρητικών σταθμών και χρονοσειρών]

  [doc_id=484]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Αγγλο-Ελληνικό και Ελληνο-αγγλικό Λεξικό Υδροτεχνικών Όρων, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.

  [doc_id=600]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, Ο μετεωρολογικός σταθμός του ΕΜΠ, 50 pages, Ιούνιος 1999.

  [doc_id=892]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Μαρωνίτης, Εγκόλπιο της ορθής γραφής, Ταχυδρόμος, Αθήνα, 1998.

  [doc_id=481]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. ΥΒΕΤ, Μετεωρολογικοί και βροχομετρικοί σταθμοί της χώρας, Αθήνα, Αύγουστος 1987.

  [doc_id=825]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. ΥΒΕΤ, Υδρομετρικοί σταθμοί της χώρας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1987.

  [doc_id=824]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Εκδρομή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην ΕΣΣΔ (CCCP), 1977.

  [doc_id=2352]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Αναμνήσεις.

  [doc_id=1775]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Έγγραφα Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού και των Παραχειμάρρων του.

  [doc_id=589]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Νόμοι για την ανώτατη παιδεία.

  [doc_id=515]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Νόμοι για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

  [doc_id=504]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο