Φειδωλός επιμερισμός της βροχόπτωσης στο χρόνο

F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, How to parsimoniously disaggregate rainfall in time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.11448.34560, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Φειδωλός επιμερισμός της βροχόπτωσης στο χρόνο]

[doc_id=1412]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (438 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11448.34560