Τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην Ελλάδα

Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην Ελλάδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Τολίκα, επιμέλεια Κ. Λ. Κατσιφαράκης και Μ. Βαφειάδης, 27–37, doi:10.13140/RG.2.1.1165.5928, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.

[doc_id=1416]

[Ελληνικά]

Η τήρηση αρχείων μετρήσεων των υδρομετεωρολογικών μεταβλητών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υποδομή για την έρευνα και την τεχνολογία, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη και για τη βιομηχανία και τη διοίκηση. Στην Ελλάδα, οι προσπάθειες συγκέντρωσης των δεδομένων που ανήκουν σε διάφορους φορείς και οργάνωσής τους σε μια κοινή βάση ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1990 με το έργο Υδροσκόπιο. Σήμερα η βάση αυτή βρίσκεται στο διαδίκτυο (www.hydroscope.gr) στο πλαίσιο ενός ευρύτερου συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει και πληροφορίες γεωγραφικού χαρακτήρα, εφαρμογές λογισμικού επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και ψηφιακή βιβλιοθήκη εγγράφων σχετικών με τους υδατικούς πόρους. Η εξασφάλιση της επικαιροποίησης της βάσης με τις νέες μετρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως υποδομή της χώρας αλλά και ως εργαλείο για την προσαρμογή της χώρας στις Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τα νερά.

PDF Πλήρες κείμενο (1076 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1165.5928