Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων

Γ. Θεοδωρόπουλος, Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων, Διπλωματική εργασία, 360 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2013.

[doc_id=1420]

[Ελληνικά]

Διερευνάται η βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με την αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων για τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού. Η πρόγνωση έγινε για τέσσερις μετεωρολογικές μεταβλητές, τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα άνεμου και τη βροχόπτωση. Τα χρονικά βήματα που εξεταστήκαν ήταν του ενός δεκάλεπτου, μίας ώρας και μίας ημέρας, με χρονικό ορίζοντα πρόγνωσης μέχρι δέκα χρονικά βήματα. Αναπτύχτηκαν δυο μοντέλα όπου το πρώτο εξέταζε την κάθε μια μετεωρολογική μεταβλητή ξεχωριστά ενώ το δεύτερο συνδύαζε και τις τέσσερις μετεωρολογικές μεταβλητές παράλληλα για την εξαγωγή της πρόγνωσης. Η διερεύνηση έγινε με την δημιουργία ενός προγράμματος το όποιο είχε στόχο την εφαρμογή και τον έλεγχο της μεθόδου, καθώς και τη δυνατότητα (μελλοντικά) της δημοσιοποίησης από μια ιστοσελίδα. Συμπερασματικά το πολυμεταβλητό μοντέλο δεν προσέδωσε κάποιο πλεονέκτημα στα αποτελέσματα οπότε προκρίθηκε το απλό μοντέλο. Η μέθοδος κάνει ικανοποιητική πρόγνωση για τις μετεωρολογικές μεταβλητές της θερμοκρασίας, υγρασίας και ταχύτητας άνεμου για όλα τον χρονικό ορίζοντα πρόγνωσης για τα χρονικά βήματα του ενός δεκαλέπτου και μίας ώρας, ενώ για το χρονικό βήμα της μιας ημέρας θεωρούνται ικανοποιητικά τα αποτελέσματα μέχρι και την τέταρτη μέρα πρόγνωσης. Τέλος η μέθοδος θεωρείται μη κατάλληλη για πρόγνωση της βροχόπτωσης.

PDF Πλήρες κείμενο (10740 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: