Παλιά και σύγχρονα προβλήματα νερού: πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; (Προσκεκλημένη εργασία)

D. Koutsoyiannis, Past and modern water problems: progress or regression? (Invited), IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture, Patras, Greece, 3–13, doi:10.13140/RG.2.1.4144.4082, International Water Association, 2014.

[Παλιά και σύγχρονα προβλήματα νερού: πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; (Προσκεκλημένη εργασία)]

[doc_id=1433]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4144.4082

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Bouziotas, D., and M. Ertsen, Socio-hydrology from the bottom up: A template for agent-based modeling in irrigation systems, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2017-107, 2017.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων