Προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας, Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: Μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας, Λάρισα, 21 pages, doi:10.13140/RG.2.2.15760.61442, ΤΕΕ/Τμήμα ΚΔ Θεσσαλίας, 2014.

[doc_id=1434]

[Ελληνικά]

Αναδεικνύεται ο σημαντικός και πολύπλευρος ρόλος του νερού στα ενεργειακά ζητήματα, και συζητώνται διάφοροι μύθοι και στρεβλώσεις που υπάρχουν γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης της ενέργειας και τον σχεδιασμό των υδροενεργειακών έργων, με έμφαση στην περιοχή της Θεσσαλίας.

PDF Πλήρες κείμενο (2206 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15760.61442