Πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , , doi:10.13140/RG.2.1.2702.6163, 2014.

[doc_id=1438]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5352 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2702.6163