Διεθνές Βραβείο Υδρολογίας – Μετάλλιο Dooge 2014: Απάντηση

D. Koutsoyiannis, International Hydrology Prize – Dooge Medal 2014: Response, doi:10.13140/RG.2.2.18103.52646, Dublin, 24 April 2014.

[Διεθνές Βραβείο Υδρολογίας – Μετάλλιο Dooge 2014: Απάντηση]

[doc_id=1449]

[Αγγλικά]

Απάντηση του Δημήτρη Κουτσογιάννη, αποδέκτη του Διεθνούς Βραβείου Υδρολογίας – Μετάλλιο Dooge 2014, στην τιμητική ομιλία του Προέδρου της IAHS Hubert Savenije.

PDF Πλήρες κείμενο (524 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://iahs.info/About-IAHS/Competition--Events/International-Hydrology-Prize/International-Hydrology-Prize-Winners/

Σημείωση:

Το Διεθνές Βραβείο Υδρολογίας απονέμεται σε υδρολόγους που έχουν κάνει εξαιρετική συμβολή στην υδρολογία· το μετάλλιο Dooge προορίζεται ιδιαίτερα για υδρολόγους που έχουν επιδείξει επιστημονική αριστεία και έχουν κάνει θεμελιώδεις συνεισφορές στην επιστήμη της υδρολογίας. Η ιστοσελίδα της IAHS περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το Διεθνές Βραβείο Υδρολογίας και κατάλογο των βραβευμένων από την καθιέρωσή του το 1981. Μέρος της τελετής απονομής έχει βιντεοσκοπηθεί.