Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου

Α. Τέγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Βαρβέρης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου, Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της, Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014.

[doc_id=1455]

[Ελληνικά]

Μετά από συνοπτική επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών ροών, περιγράφεται η διαδικασία χειρισμού του προβλήματος στην περίπτωση των υδροηλεκτρικών φραγμάτων του Αχελώου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή διαφορετικών υδρολογικών και υδραυλικών προσεγγίσεων, και προτείνεται μια τεχνική λύση για την υλοποίηση της προτεινόμενης παροχής κατάντη του φράγματος Στράτου.

PDF Πλήρες κείμενο (1344 KB)

Κατηγορίες: Περιβάλλον