Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ: Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο

Δ. Κουτσογιάννης, Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ: Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, doi:10.13140/RG.2.2.34539.95521, 2014.

[doc_id=1469]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1296 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34539.95521