Μελέτη στατιστικών χαρακτηριστικών και έλεγχος πιθανής ετεροσυσχέτισης τιμών αγροτικών προϊόντων και θερμοκρασιών

Σ. Κουρτσεάκ, Μελέτη στατιστικών χαρακτηριστικών και έλεγχος πιθανής ετεροσυσχέτισης τιμών αγροτικών προϊόντων και θερμοκρασιών, Διπλωματική εργασία, 107 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2014.

[doc_id=1480]

[Ελληνικά]

Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων καθορίζονται από πολλούς παράγοντες και από πολύπλοκους μηχανισμούς όπως είναι οι θεμελιώδεις νόμοι προσφοράς και ζήτησης, οι συμφωνίες μεταξύ κρατών όσον αφορά τις εισαγωγές-εξαγωγές, η διαπραγμάτευση τους σε διεθνή χρηματιστήρια, το κόστος των πρώτων υλών κ.ά. Η προσφορά επηρεάζεται από τις συνθήκες καλλιέργειας που περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους: καλλιεργούμενη έκταση, το είδος των σπόρων, συνθήκες άρδευσης, ποιότητα και υγρασία εδάφους, ζιζάνια και ασθένειες, λιπάσματα και κυρίως οι καιρικές συνθήκες (κατακρημνίσεις, θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία). Όπως γίνεται φανερό, οι θερμοκρασίες αποτελούν έναν από τους πολλούς παράγοντες που τελικώς επηρεάζουν την τιμή ενός αγροτικού προϊόντος και στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των 2 μεταβλητών. Επιπλέον, αναλύθηκαν ιστορικές χρονοσειρές τιμών σόγιας και καλαμποκιού και θερμοκρασιών στην περιοχή παραγωγής τους. Από την ανάλυση προκύπτει το συμπέρασμα πως η συσχέτιση μεταξύ τιμών και θερμοκρασιών είναι πολύ ασθενής και περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

PDF Πλήρες κείμενο (4102 KB)