Κίνδυνοι από την απόρριψη της στασιμότητας

D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Risks from dismissing stationarity, AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.36234.06084, American Geophysical Union, 2014.

[Κίνδυνοι από την απόρριψη της στασιμότητας]

[doc_id=1499]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1011 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36234.06084