Αν δεν το είχα πιστέψει, δεν θα το είχα δει (Συμβολή για τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τον Harold Edwin Hurst)

T.A. Cohn, D. Koutsoyiannis, H. F. Lins, and A. Montanari, If I had not believed it, I would not have seen it (Contribution to the Round Table for Harold Edwin Hurst), Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17110.65609, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Αν δεν το είχα πιστέψει, δεν θα το είχα δει (Συμβολή για τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τον Harold Edwin Hurst)]

[doc_id=1513]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3224 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17110.65609

Σχετικές εργασίες: