Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα

Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα, 83 pages, doi:10.13140/RG.2.1.3559.7044, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2015.

[doc_id=1518]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: (1) Εισαγωγή στα αστικά υδραυλικά έργα, (2) Σύντομο ιστορικό της ανάπτυξης υδατικών συστημάτων, (3) Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, (4) Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού, (5) Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα, (6) Γενική διάταξη υδρευτικών έργων, (7) Υδρευτικές καταναλώσεις, (8) Εξωτερικά υδραγωγεία: Αρχές χάραξης, (9) Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, (10) Δεξαμενές, (11) Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής, (12) Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής, (13) Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής, (14) Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής, (15) Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα.

PDF Πλήρες κείμενο (21617 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3559.7044

Σημείωση:

Οι σημειώσεις κάλυπταν το πρώτο μέρος της ύλης του μαθήματος “Αστικά Υδραυλικά Έργα”, που διδασκόταν στο 6ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, και έχει πλέον αντικατασταθεί από το μάθημα «Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα». Οι σημειώσεις διανέμονται από το ΕΜΠ στους φοιτητές του μαθήματος.