Εντροπία, αντλησιοταμίευση και οικονομικά του ενεργειακού συστήματος

G. Karakatsanis, Entropy, pumped-storage and energy system finance, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-11759, European Geosciences Union, 2015.

[Εντροπία, αντλησιοταμίευση και οικονομικά του ενεργειακού συστήματος]

[doc_id=1528]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (35 KB)