Ανάλυση ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας

H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Analysis of the electricity demand of Greece for optimal planning of a large-scale hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5643, European Geosciences Union, 2015.

[Ανάλυση ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας]

[doc_id=1529]

[Αγγλικά]

Εξετάζουμε το Ελληνικό σύστημα ηλεκτρισμού για την περίοδο 2002-2014. Αναλύουμε τα δεδομένα ζήτησης σε διάφορες χρονικές κλίμακες (ωριαία, ημερήσια, εποχιακή και ετήσια) και τα συσχετίζουμε με την μέση ημερήσια θερμοκρασία και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας για την ίδια χρονική περίοδο. Η πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης, ένα προϊόν του Ελληνικού Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, συγκρίνεται επίσης με το φορτίο ζήτησης. Παράγουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με την αλλαγή του σχήματος ενεργειακής ζήτησης μετά το έτος 2010. Αυτή η αλλαγή σχετίζεται με την μείωση του ΑΕΠ, κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 2010-2014. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός συστήματος ενεργειακής πρόβλεψης, το οποίο θα αποτελέσει τμήμα ενός πλαισίου για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού ανανεώσιμου συστήματος ενέργειας, στο οποίο η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τον κυρίαρχο ρόλο.

PDF Πλήρες κείμενο:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. K. Mavroyeoryos, I. Engonopoulos, H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, Energy Procedia, 125, 435–442, doi:10.1016/j.egypro.2017.08.095, 2017.