Το κλίμα αλλάζει, τα πάντα ρει, η στασιμότητα είναι αθάνατη

D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Climate is changing, everything is flowing, stationarity is immortal, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4411-2, doi:10.13140/RG.2.2.10596.37762, European Geosciences Union, 2015.

[Το κλίμα αλλάζει, τα πάντα ρει, η στασιμότητα είναι αθάνατη]

[doc_id=1531]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (787 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10596.37762