Διερευνήσεις του συντελεστή Hershfield

S.M. Papalexiou, Y. Dialynas, and S. Grimaldi, Explorations on the Hershfield Factor, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-10492, European Geosciences Union, 2015.

[Διερευνήσεις του συντελεστή Hershfield]

[doc_id=1537]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: