Εκτίμηση στερεοαπορροής με τη χρήση της ΠΕΕΑ και μετρήσεις. Η μελέτη περίπτωσης στη θέση φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο

S. Mihas, K. Nikolaou, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of sediment yield with MUSLE and monitoring. A case study for Tsiknias dam at Lesvos Island in Greece, IWA Balkan Young Water Professionals, Thessaloniki, 8 pages, 12 May 2015.

[ Εκτίμηση στερεοαπορροής με τη χρήση της ΠΕΕΑ και μετρήσεις. Η μελέτη περίπτωσης στη θέση φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο]

[doc_id=1558]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1266 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: