Αντιμετώπιση πλημμυρών σε τυπική αστική περιοχή της Βορειοδυτικής Αττικής

D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Mitigating flooding in a typical urban area in North Western Attica in Greece, Conference on Changing Cities: Spatial Design, Landscape and Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Peloponnese, Greece, Ιούνιος 2015.

[Αντιμετώπιση πλημμυρών σε τυπική αστική περιοχή της Βορειοδυτικής Αττικής]

[doc_id=1563]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (869 KB)