Περίοδος επαναφοράς για ανελίξεις με χρονική εξάρτηση

E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, Return period for time-dependent processes, STAHY’15 Workshop, doi:10.13140/RG.2.2.22052.07044, International Association of Hydrological Sciences, Addis Ababa, Ethiopia, 2015.

[Περίοδος επαναφοράς για ανελίξεις με χρονική εξάρτηση]

[doc_id=1588]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (338 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22052.07044

Σχετικές εργασίες: