Διαδικτυακή πλατφόρμα για νοικοκυριά με αποτελεσματική διαχείριση νερού

P. Kossieris, S. Kozanis, A. Hashmi, E. Katsiri, L. Vamvakeridou-Lyroudia, R. Farmani, C. Makropoulos, and D. Savic, A web-based platform for water efficient households, Procedia Engineering, 89, 1128–1135, 2014.

[Διαδικτυακή πλατφόρμα για νοικοκυριά με αποτελεσματική διαχείριση νερού ]

[doc_id=1590]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1131 KB)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.
2. P. Kossieris, Panayiotakis, K. Tzouka, E. Rozos, and C. Makropoulos, An e-Learning approach for improving household water efficiency, Procedia Engineering, WDSA 2014, Bari, Italy, Water Distribution Systems Analysis, 2014.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Kossieris, and C. Makropoulos, Exploring the statistical and distributional properties of residential water demand at fine time scales, Water, 10 (10), 1481, doi:10.3390/w10101481, 2018.
2. G. Moraitis, D. Nikolopoulos, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, Quantifying failure for critical water Infrastructures under cyber-physical threats, Journal of Environmental Engineering, 146 (9), doi:10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001765, 2020.