Ενυδρίς: Ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων

A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.

[Ενυδρίς: Ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων]

[doc_id=1120]

[Αγγλικά]

Η Ενυδρίς είναι ένα σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκτηση πρωτογενών δεδομένων, επεξεργασμένων χρονοσειρών, παραμέτρων μοντέλων, καμπυλών και μετα-δεδομένων, όπως φορέων επίβλεψης σταθμών μέτρησης, οργάνων, γεγονότων, κτλ. Η βάση είναι προσβάσιμη μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος επικοινωνίας, που περιλαμβάνει διάφορες μορφές αναπαράστασης όπως πίνακες, γραφήματα και δυνατότητες χωρικής απεικόνισης. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει ομάδες χρηστών και/ή προνομιακούς χρήστες στη συνεισφορά ή την ανάκτηση δεδομένων. Με τις παραπάνω δυνατότητες, η Ενυδρίς μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως δημόσιος χώρος ελεύθερων πληροφοριών ή ως πλήρως ασφαλές – περιορισμένο σύστημα αποθήκευσης δεδομένων. ΟΙ χρονοσειρές μπορούν να ανακτηθούν σε μορφή αρχείου κειμένου, το οποίο μπορεί να φορτωθεί απευθείας στον Υδρογνώμονα (http://hydrognomon.org/), ένα ελεύθερο εργαλείο για την ανάλυση και επεξεργασία μετεωρολογικών χρονοσειρών. Η Ενυδρίς μπορεί, κατ’ επιλογή, να λειτουργήσει με κατανεμημένο τρόπο. Διάφοροι οργανισμοί μπορούν να εγκαταστήσουν μία εφαρμογή ο καθένας, αλλά μια επιπλέον εφαρμογή, κοινή για όλους τους οργανισμούς, μπορεί να εγκατασταθεί σε μια κοινή πύλη. Η επιπλέον αυτή εφαρμογή μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να αντιγράφει δεδομένα από τις άλλες βάσεις, χωρίς ωστόσο τις χρονοσειρές που καταναλώνουν πολύ χώρο, τις οποίες ανακτά από τις άλλες βάσεις μετά από αίτημα. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πύλη για διαφανή πρόσβαση στα ομαδικά δεδομένα όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. Η Ενυδρίς είναι ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο υπό τους όρους της GNU General Public License version 3. Αναπτύχθηκε σε Python, Django, και C. Ο αρθρωτός του σχεδιασμός επιτρέπει την προσθήκη νέων δυνατοτήτων, μέσω της ανάπτυξης μικρών εφαρμογών. Η Ενυδρίς φιλοξενείται από το έργο Openmeteo (http://openmeteo.org/), το οποίο στοχεύει στην προμήθεια ελεύθερων εργαλείων και δεδομένων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.
2. P. Kossieris, S. Kozanis, A. Hashmi, E. Katsiri, L. Vamvakeridou-Lyroudia, R. Farmani, C. Makropoulos, and D. Savic, A web-based platform for water efficient households, Procedia Engineering, 89, 1128–1135, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Papathanasiou C., C. Makropoulos, E. Baltas, and M. Mimikou, The Hydrological Observatory of Athens: A state-of-the-art network for the assessment of the hydrometeorological regime of Attica, Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, 2013.
2. #Makropoulos, C., P. Kossieris, S. Kozanis, E. Katsiri, and L. Vamvakeridou-Lyroudia, From smart meters to smart decisions: Web-based support for the water efficient household, Proceedings of 11th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2014), New York City, 2014.
3. #Makropoulos, C., Thinking platforms for smarter urban water systems: Fusing technical and socio-economic models and tools. In: Riddick, A.T., Kessler, H., and Giles, J. R. A. (eds.), Integrated Environmental Modelling to Solve Real World Problems: Methods, Vision and Challenges, Geological Society, London, Special Publications, 408, 2014.
4. Vantas, K., hydroscoper: R interface to the Greek National Data Bank for Hydrological and Meteorological Information, Journal of Open Source Software, 3(23), 625, doi:10.21105/joss.0062, 2018.
5. Athanasiou, T., D. Salmas, P. Karvelis, I. Angelis, V. Andrea, P. Schismenos, M. Styliou, and C. Stylios, A web-geographical information system for real time monitoring of Arachthos River, Greece, IFAC PapersOnLine, 51(30), 384-389, doi:10.1016/j.ifacol.2018.11.335, 2018.
6. #Karvelis, P., D. Salmas, and C. Stylios, Monitoring real time the Arachthos River (Greece) using a web GIS platform, 2020 International Conference on Information Technologies (InfoTech), Varna, Bulgaria, 1-5, doi:10.1109/InfoTech49733.2020.9211016, 2020.

Κατηγορίες: Λογισμικό