Σχόλια σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Δ. Κουτσογιάννης, Σχόλια σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα, 1995.

[doc_id=1622]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (299 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: