Διερεύνηση διπλής κυκλοστασιμότητας ανέμου για εφαρμογή σε στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης

Η. Δεληγιάννης, Διερεύνηση διπλής κυκλοστασιμότητας ανέμου για εφαρμογή σε στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης, Διπλωματική εργασία, 119 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2016.

[doc_id=1648]

[Ελληνικά]

Eξετάζεται η συμπεριφορά του ανέμου σε ωριαία, μηνιαία και υπερετήσια κλίμακα, σε παγκόσμια βάση. Αρχικά διερευνώνται 1800 σταθμοί παγκοσμίως ώστε να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει διπλή περιοδικότητα (ημερήσιοι και ετήσιοι κύκλοι). Η ύπαρξη της διπλής κυκλοστασιμότητας δικαιολογείται μέσω της συσχέτισης της ταχύτητας ανέμου με δύο άλλες μεταβλητές, την ακτινοβολία στο εξωτερικό όριο της ατμόσφαιρας και τη θερμοκρασία. Έπειτα, αφού δοκιμαστούν μερικά εναλλακτικά προσδιοριστικά μοντέλα, εφαρμόζεται το πιο κατάλληλο από αυτά στα δεδομένα ταχύτητας ανέμου και θερμοκρασίας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας δεδομένα μιας περιοχής, εξετάζεται εάν τα αποτελέσματα των δεδομένων reanalysis περιγράφουν ικανοποιητικά αυτήν την περιοδικότητα. Τέλος, γίνεται μία παγκόσμια στοχαστική διερεύνηση της ταχύτητας ανέμου, με τη μελέτη της μακροπρόθεσμης εμμονής της μέσης ετήσιας ταχύτητας ανέμου σε 1300 σταθμούς παγκοσμίως.

PDF Πλήρες κείμενο (9025 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: