Στατιστική σύγκριση μέγιστων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με εξαγόμενα κλιματικών μοντέλων στην περιοχή της Μεσογείου

D. Tsaknias, D. Bouziotas, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs in the Mediterranean region, ResearchGate, doi:10.13140/RG.2.2.11993.93281, 2016.

[Στατιστική σύγκριση μέγιστων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με εξαγόμενα κλιματικών μοντέλων στην περιοχή της Μεσογείου]

[doc_id=1650]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1654 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11993.93281

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Revisiting the global hydrological cycle: is it intensifying?, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 3899–3932, doi:10.5194/hess-24-3899-2020, 2020.
2. D. Koutsoyiannis, and Z. W. Kundzewicz, Atmospheric temperature and CO₂: Hen-or-egg causality?, Sci, 2 (4), 83, doi:10.3390/sci2040083, 2020.
3. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, ISBN: 978-618-85370-0-2, 333 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2021.
4. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική, Άρθρα που αρχικώς απορρίφθηκαν