Ανάλυση ενός παλαιού αρδευτικού συστήματος στο Ομαν

T.-D. Xanthopoulou, Analysis of a past irrigation system in Oman, Postgraduate Thesis, 82 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2015.

[Ανάλυση ενός παλαιού αρδευτικού συστήματος στο Ομαν]

[doc_id=1651]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4376 KB)