Παγκόσμια διερεύνηση της συμπεριφοράς Hurst-Kolmogorov στην απορροή ποταμών

Y. Markonis, C. Nasika, Y. Moustakis, A. Markopoulos, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of Hurst-Kolmogorov behaviour in river runoff, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-17491, doi:10.13140/RG.2.2.16331.59684, European Geosciences Union, 2016.

[Παγκόσμια διερεύνηση της συμπεριφοράς Hurst-Kolmogorov στην απορροή ποταμών]

[doc_id=1652]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1636 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών