Εκτίμηση πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε επιλεγμένα υδατορεύματα κατά μήκος του αγωγού TAP – Section 1

A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of flood hydrographs at selected streams crossing Trans Adriatic Pipeline (TAP) – Section 1, Detailed design of TAP - Section 1, Ανάθεση: Asprofos Engineering, Ανάδοχοι: , Σεπτέμβριος 2016.

[Εκτίμηση πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε επιλεγμένα υδατορεύματα κατά μήκος του αγωγού TAP – Section 1]

[doc_id=1666]

[Αγγλικά]

Σχετικό έργο: Λεπτομερής σχεδιασμός αγωγού TAP - Section 1